جدیدترین خبرنامهء مربوط به جلسات اینترنتی شرح و تفسیر داستانهای مثنوی معنوی مولانا و غزلیات شمس (مولانا) و نیز شرح غزلیات حافظ و سعدی و مباحث مربوط به آنها

توجه

توضیح عضویت در خبرنامهٔ ایمیلی در ادامه آمده است

Thursday, March 1, 2018

Newsletter: Self-Knowledge Course خبرنامه دوره خودشناسی

 
  

 
  
آخرین اعلام

+ این دوره آنلاین است، حضوری نیست. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است. 

+ نیازی نیست برای شرکت در کلاس سر ساعت بخصوصی آنلاین باشید. درس‌ها بصورت فایل صوتی ارسال می‌شود و در طول هفته - تا جلسهٔ بعد -   می‌توانید درس قبل را در خانه گوش دهید.

+ ثبت‌نام و دریافت اطلاعات کامل: 0061413998055 صبا، فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp
هر سئوالی در این رابطه دارید را می‌توانید از طریق تماس با شماره بالا در واتس‌اپ، مطرح نمائید. لطفاً ایمیل نفرستید.

+ ثبت‌نام تا دو روز آتی. پس از آغاز دوره، ثبت‌نام متوقف می‌شود. --
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Panevis" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to panevis+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

جهت عضويت و دريافت ايميل اين خبرنامه‌ها،آدرس ايميل خود را وارد نماييد


ایمیل شما:سپس ایمیلی از طرف سایت گوگل برایتان فرستاده می‌شود که باید آن را تایید کنید تا عضویت شما ثبت شود.

مهم: برای اینکه مطمئن شوید این خبرنامه‌ها را در ایمیل خود دریافت می‌کنید، لازم است پس از عضویت، ایمیل مخصوص خبرنامه، یعنی

Panevis@Gmail.com

را به قسمت

Contacts

سرویس ایمیل خود

Add

کنید

در غیراینصورت خبرنامه‌ها را ممکن است دریافت نکنید

------

همچنین می‌توانید در گروه این جلسات در سایت فیس‌بـوک عضو شوید:آدرس تماس با گردانندهٔ جلسات

Panevis@Gmail.com هر نظري دربارهٔ اين جلسات را مي‌توانيد براي اين آدرس ايميل کنيدفظ سعدي مولانا ديوان شمس شرح و تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا مولوی فایل صوتی فایلهای صوتی شرح غپ زلیات حافظ سعدی مولانا دیوان شمس داستانهای مثنوی معنوی داستانهاي مثنوي معنوي

آرشیو خبرنامه‌ها