جدیدترین خبرنامهء مربوط به جلسات اینترنتی شرح و تفسیر داستانهای مثنوی معنوی مولانا و غزلیات شمس (مولانا) و نیز شرح غزلیات حافظ و سعدی و مباحث مربوط به آنها

توجه

توضیح عضویت در خبرنامهٔ ایمیلی در ادامه آمده است

Friday, December 30, 2011

Radio Molana Program 23


 
rmp15.jpg


برنامهٔ بیست و سوم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه نهمین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Tuesday, December 27, 2011

RadioMolana Program 22rmp13.jpg


برنامهٔ بیست و دوم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه داستان "دانه و دام" از کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" تألیف مرحوم آذریزدی 
را می‌شنوید.


برای شنیدن و یا دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:


+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg


+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید فرمائید: unsubscribe

 --
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, December 24, 2011

Newsletter 209 (Online Session 148 Cancelled!)


masnawi-announcement.jpg
 
 

   به اطلاع دوستان می‌رساند جلسهء آنلاین شرح مثنوی شمارهء 148 لغو شده است. این جلسه در هفته‌ای دیگر برگزار خواهد شد و چند روز قبل از برگزاری، از طریق همین خبرنامه، روز و ساعت آن به اعضاء اطلاع داده خواهد شد.

 --
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Friday, December 23, 2011

Radio Molana Program 21


 
rmp15.jpg


برنامهٔ بیست و یکم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه هشتمین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Tuesday, December 20, 2011

Newsletter 208 (Molana Online Session 148)

newsletter208.jpg


اگر تصویر خبرنامه را در این ایمیل نمی‌بینید، به این صفحه مراجعه کنید:
جلسهء آنلاین شماره 148 شرح مثنوی معنوی مولانا
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, December 18, 2011

Radio Molana Program 20rmp12.jpg


برنامهٔ بیستم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه شرح مقاله‌ای از کتاب "فیه ما فیه" مولانا جلال‌الدین با موضوعیت "علم" توسط مدیر و تهیه‌کنندهٔ سایت "فیه ما فیه"
را می‌شنوید.

عنوان مقاله: "فرق یاد گرفتن علم برای فروش و سریان علم در وجود آدمی"
 

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Thursday, December 15, 2011

Radio Molana Program 19


 
rmp15.jpg


برنامهٔ نوزدهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه هفتمین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, December 11, 2011

Radio Hafez Program 17


rhp17.jpg


برنامهٔ هفدهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.


موضوع این برنامه: مقالهٔ "شرح یک بیت دشوار ۲ از دیوان حافظ":

          ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم                   خرقه از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت


برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.

+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید.
 

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: لغو عضویت--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Friday, December 9, 2011

Radio Molana Program 18


 
rmp15.jpg


برنامهٔ هجدهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه ششمین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Friday, December 2, 2011

Radio Molana Program 17

 
rmp15.jpg


برنامهٔ هفدهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه پنجمین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, November 26, 2011

Radio Molana Program 16

 
rmp15.jpg


برنامهٔ شانزدهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه چهارمین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، در پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ جلسات آنلاین شرح مثنوی، در صورت ادامهٔ برگزاری، از طریق همین خبرنامه اطلاع داده خواهد شد.

+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, November 19, 2011

RadioMolana Program 15


rmp15.jpg


برنامهٔ پانزدهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه سومین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ سعیده قدس را می‌شنوید.


برای شنیدن و یا دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ جلسات آنلاین شرح مثنوی معنوی تا اطلاع بعدی تعطیل است. بمحض آغاز از طریق همین خبرنامه اعلام خواهد شد.


+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg


+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید فرمائید: unsubscribe

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, November 12, 2011

RadioMolana Program 14

rmp14.jpgبرنامهٔ چهاردهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه دومین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشتهٔ
 سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com


+ چنانچه دیگر مایل بدریافت این خبرنامه نیستید، با پاسخ به همین ایمیل قید فرمایید: لغو عضویت

+ جلسات آنلاین شرح مثنوی، در صورت ادامهٔ برگزاری، از طریق همین خبرنامه اطلاع داده خواهد شد.


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, November 6, 2011

Radio Hafez Program 16rhp16.jpg


برنامهٔ شانزدهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.


موضوع این برنامه:
مقالهٔ "شرح یک بیت دشوار از دیوان حافظ":

          پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                   آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد


برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.

+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید.
 

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: لغو عضویت--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, October 23, 2011

RadioMolana Program 10 (republished)rmp10.jpg


برنامهٔ دهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه اولین قسمت از رمان "کیمیا خاتون" نوشت
هٔ سعیده قدس را می‌شنوید.

برای دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای اطمینان از دریافت خبرنامه‌های رادیو مولانا، ایمیل مخصوص رادیو مولانا را به بخش Contacts ایمیل خود Add نمایید:

RadioMolana@Gmail.com--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Tuesday, August 23, 2011

Newsletter 207 - Khamr e Kohan Summer Tourبرنامه تور تابستانی گروه خمر کهن

کاشان-  نیاسر-  ابیانه - اصفهان

23   لغایت 27 شهریور ماه

IAC01035.jpgزمان حركت ساعت 6 صبح 23 شهریورماه و زمان بازگشت یکشنبه شب 27 شهریور  


برنامه هاي فرهنگي و معنوي پیش بینی شده:

 

در این سفر برنامه های متنوعی در نظر گرفت شده از جمله:

بیان و شرح داستانهای برگزیده و نغز مثنوي

شرح چند غزل از دیوان شمس،

شرح چند غزل از دیوان حافظ،

بحث هاي آزاد با محوریت خودشناسي

سعدی خوانی

طرح مباحثی فلسفی

طرح مباحثی پیرامون معماری سنتی اسلامی و پیشینه فلسفه و سمبلیسم آن

و ...

 

 

بازدید ها و گشت ها:

در این سفر انشاله در صورت مساعد بودن شرایط و با توجه به زمان از بسیاری از دیدنی های زیر بازدید خواهیم داشت:

 

نیاسر:

چهارتاقی نیاسر، آبشار، کاخ صفوی تالار ، پناهگاه زیرزمینی معروف به غار رئیس

 

کاشان:

مسجد و مدرسه آقابزرگ، بازار سنتی کاشان، خانه عامری‌ها، خانه عباسی‌ها، خانه طباطبایی، خانه بروجردی

 

ابیانه:

معماری بومی روستا، مسجد جامع، زیارتگاه

 

اصفهان:

میدان نقش‌جهان، مسجد امام،، مسجد شیخ لطف الله، مِنارْ جُنبان،کاخ چهلستون، کاخ عالی‌قاپو، کلیسای وانک

 

نایین:

نارین قلعه ، مسجد جامع نائین

 

 

هزينه سفر 300  هزار تومان براي هر نفر( كودكان تا 7 سال بدون تخت: 200 هزار تومان )

 

هزينه سفر شامل: رفت و برگشت، 4 شب اقامت، ناهار و شام و صبحانه، پذيرايي در طول مسير رفت و برگشت، گشت کاشان، اصفهان.

 

نام نويسي اوليه ( با دريافت مبلغ هر نفر  150.000 تومان به عنوان پيش پرداخت) از 1 شهریور تا 5 شهریورماه به مدت 5 روز انجام مي شود. و پس از آن با پرداخت باقيمانده مبلغ، ظرف 5 روز ثبت نام قطعي انجام خواهد شد.

توجه: در هر مرحله از ثبت نام, در صورت انصراف ، هیچ  تعهدی در خصوص بازگشت مبلغ پرداخت شده وجود ندارد.

 

اولويت: در صورتيكه تعداد ثبت نام كنندگان از سقف پیش بینی شده، بيشتر شود، اولويت بر اساس پارامترهاي زير ( و به همين ترتيبِ اهميت) تعيين مي شود:

1-  سابقه شركت در جلسات خمر كهن (كسانيكه قبلا در جلسات خمر كهن شركت كرده باشند در اولويت هستند)

 2-  تاريخ ثبت نام (كسانيكه زودتر ثبت نام كرده باشند طبعا در اولويت هستند)

پس از پر شدن لیست, تعدادی از ثبت نام کنندگان در لیست انتظار قرار می گیرند.

 

*** ظرفیت ثبت نام محدود است


ثبت نام:

متقاضیان با پرداخت مبلغ 150 هزار تومان برای هر نفر، به شماره کارت ذیل و ارسال شماره تراکنش و اعلام اسامی (به شماره تلفن های اعلام شده) می توانند مراحل ثبت نام اولیه را انجام داده و در لیست قرار بگیرند.

لازم به ذکر است که مبلغ واریزی کسانی که پس از بررسی اولویتها از لیست اصلی و انتظار خارج شوند, به آنها عودت داده خواهد شد.

 

شماره کارت: 6104332213815268  (ملت) به نام مصطفی علیزاده

شماره تلفن: 09121506143 - 09126138127

 

وبلاگ گروه خمر کهن: rendaan.persianblog.ir

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, August 6, 2011

RadioMolana Program 13


rmp13.jpg


برنامهٔ سیزدهم رادیو مولانا آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

در این برنامه داستان "شتردار ساده‌دل" از کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" تألیف مرحوم آذریزدی 
را می‌شنوید.


برای شنیدن و یا دریافت فایل‌ صوتی این برنامه به سایت رادیو مولانا مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ جلسات آنلاین شرح مثنوی معنوی تا اطلاع بعدی تعطیل است. بمحض آغاز از طریق همین خبرنامه اعلام خواهد شد.


+ برای پیوستن به رادیو مولانا در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید: سپس روی دکمهء like کلیک کنید.

facebook.jpg


+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید فرمائید: unsubscribe
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, July 30, 2011

Radio Hafez Program 15


rhp15.jpg


برنامهٔ پانزدهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.


موضوع این برنامه: بخش سوم و پایانی شرح و توضیح غزل شماره ۱۴۳ از دیوان حافظ به مطلع:

              سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد                    آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کردبرای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.

+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید.
 

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: لغو عضویت


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, July 24, 2011

Radio Hafez Program 14


rhp14.jpg


برنامهٔ چهاردهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.


موضوع این برنامه: بخش دوم شرح و توضیح غزل شماره ۱۴۳ از دیوان حافظ به مطلع:

              سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد                    آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کردبرای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.

+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید.
 

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, July 16, 2011

RadioHafez Program 13rhp13.jpg


برنامهٔ سیزدهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.


موضوع این برنامه:
بخش نخست شرح و توضیح غزل شماره ۱۴۳ از دیوان حافظ به مطلع:

              سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد                    آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کردبرای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.


+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید.
 

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Thursday, June 23, 2011

Newsletter 206 (Molana Online Session 147)

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Wednesday, June 15, 2011

Newsletter 205 (Molana Online Session 146)

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://news.panevis.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, May 29, 2011

RadioHafez Program 12


rhp12.jpg


برنامهٔ دوازدهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

موضوع این برنامه
مقدمهٔ دوم کتاب "درس حافظ" تألیف دکتر محمد استعلامی است.

عنوان مقدمه: "زبان و تعبیرهای خاص حافظ"


برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.


+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید:

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, May 21, 2011

RadioHafez Program 11rhp11.jpg


برنامهٔ یازدهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

موضوع این برنامه بخش دوم از
مقدمهٔ کتاب "حافظ نامه" تألیف بهاء‌الدین خرمشاهی است.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.


+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید:

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe
--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, May 15, 2011

RadioHafez Program 10


rhp10.jpg


برنامهٔ دهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

موضوع این برنامه بخش اول از
مقدمهٔ کتاب "حافظ نامه" تألیف بهاء‌الدین خرمشاهی است.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.


+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید:

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe

+ عزیزانی که دربارهٔ جلسات شرح مثنوی معنوی سئوال می‌پرسند، این جلسات تا اطلاع بعدی تعطیل است. در صورتیکه جلسات برقرار گردد، بوسیلهٔ همین خبرنامه به اطلاعتان خواهد رسید.


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, May 7, 2011

RadioHafez Program 9rhp9.jpg


برنامهٔ نهم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

موضوع این برنامه بخش دوم و پایانی
مقدمهٔ اول از کتاب "درس حافظ" تألیف دکتر محمد استعلامی است.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.


+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید:

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, April 30, 2011

RadioHafez Program 8


rhp8.jpg


برنامهٔ هشتم رادیو حافظ آمادهٔ شنیدن و دانلود است.

موضوع این برنامه
مقدمهٔ اول از کتاب "درس حافظ" تألیف دکتر محمد استعلامی است.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
+ برای همکاری با رادیو حافظ، از طریق همین ایمیل، با ما تماس بگیرید.


+ برای پیوستن به رادیو حافظ در سایت facebook بروی اینجـا کلیک کنید:

+ در صورتیکه تمایل ندارید دیگر این خبرنامه برای شما فرستاده شود، به همین ایمیل پاسخ داده و قید بفرمائید: unsubscribe


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@Gmail.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

جهت عضويت و دريافت ايميل اين خبرنامه‌ها،آدرس ايميل خود را وارد نماييد


ایمیل شما:سپس ایمیلی از طرف سایت گوگل برایتان فرستاده می‌شود که باید آن را تایید کنید تا عضویت شما ثبت شود.

مهم: برای اینکه مطمئن شوید این خبرنامه‌ها را در ایمیل خود دریافت می‌کنید، لازم است پس از عضویت، ایمیل مخصوص خبرنامه، یعنی

Panevis@Gmail.com

را به قسمت

Contacts

سرویس ایمیل خود

Add

کنید

در غیراینصورت خبرنامه‌ها را ممکن است دریافت نکنید

------

همچنین می‌توانید در گروه این جلسات در سایت فیس‌بـوک عضو شوید:آدرس تماس با گردانندهٔ جلسات

Panevis@Gmail.com هر نظري دربارهٔ اين جلسات را مي‌توانيد براي اين آدرس ايميل کنيدفظ سعدي مولانا ديوان شمس شرح و تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا مولوی فایل صوتی فایلهای صوتی شرح غپ زلیات حافظ سعدی مولانا دیوان شمس داستانهای مثنوی معنوی داستانهاي مثنوي معنوي

آرشیو خبرنامه‌ها