جدیدترین خبرنامهء مربوط به جلسات اینترنتی شرح و تفسیر داستانهای مثنوی معنوی مولانا و غزلیات شمس (مولانا) و نیز شرح غزلیات حافظ و سعدی و مباحث مربوط به آنها

توجه

توضیح عضویت در خبرنامهٔ ایمیلی در ادامه آمده است

Monday, December 21, 2009

RadioHafez Program 3
rhp3.jpg


برنامهء سوم رادیو حافظ آمادهء شنیدن و دانلود است.

این برنامه اختصاص به آشنایی ابتدایی با اندیشهء کلامی و فلسفی حافظ دارد.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

 


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Wednesday, December 16, 2009

Newsletter 169 (Molana Online Session 117)


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Sunday, December 6, 2009

RadioHafez Program 2


rhp2.jpg


برنامهء دوم رادیو حافظ آمادهء شنیدن و دانلود است.

در این برنامه به ادامهء معرفی دوران حافظ و آشنایی با دو حکمران عصر وی پرداخته می‌شود.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

 

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Wednesday, December 2, 2009

Newsletter 168 (Molana Online Session 116)


--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Saturday, November 28, 2009

RadioHafez Program 1


برنامهء یکم رادیو حافظ آمادهء شنیدن و دانلود است.

این برنامه اختصاص به معرفی حافظ و آشنایی با زندگی و تاریخ عصر وی دارد.

برای دریافت این برنامه به سایت رادیو حافظ مراجعه نموده و یا می‌توانید بروی لینک زیر کلیک نمایید:
------

--
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com
 
For more information, you can refer to: www.Panevis.com

Tuesday, November 17, 2009

Newsletter 167 (Molana Online Session 115)
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, November 11, 2009

Newsletter 166 (RadioHafez, RadioSadi and RadioMolana)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, November 4, 2009

Newsletter 165 (Molana Online Session 114)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Friday, October 23, 2009

Newsletter 164 (Molana Program 113)


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, July 8, 2009

Newsletter 163

 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, July 1, 2009

Newsletter 162

 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, June 25, 2009

Newsletter 161 (Molana Pre-session 113)


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, June 17, 2009

Newsletter 160 (Molana Online Session 112)

 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, June 10, 2009

Newsletter 159 (Molana Pre-session 112)


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, June 3, 2009

Newsletter 158 (Molana Online Session 111 + New InSpeak)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Saturday, May 30, 2009

اشکال در برنامهء اینسپیک و موکول جلسه 111 به هفته بعد

سلام دوستان،

بعلت اشکالی که در برنامهء اینسپیک بوجود آمده بود، این هفته موفق به برگزاری جلسهء شماره 111 نشدیم و جلسه را به هفتهء بعد(یعنی پنجم ژوئن برابر با پانزدهم خرداد) موکول کردیم.

چنانچه شما نیز برای وارد شدن به برنامهء اینسپیک مشکل داشته اید، باید اینکار را انجام دهید:

ابتدا برنامهء اینسپیک را باید
Uninstall
کنید.

سپس نسخهء جدید این برنامه را از بخش
Download
سایت برنامهء اینسپیک، یعنی سایت
www.InSpeak.com
دانلود نموده و سپس نصب یا همان
Install
کنید.

به اینصورت نسخهء قبلی که بروی کامپیوترتان نصب بوده پاک می شود و نسخهء جدید این برنامه قابل استفاده است.

لطفاً فراموش نفرمایید از این به بعد نیز هرگاه این مشکل پیش آمد، به همین روش آن را برطرف نمایید.

شادکام باشید

پانویس
www.Panevis.com


Wednesday, May 27, 2009

Newsletter 157 (Molana Online Session 111)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, May 21, 2009

Newsletter 156 (Molana Pre-session 111)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, May 14, 2009

Newsletter 155 (Molana Online Session 110)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, May 7, 2009

Newsletter 154 (Molana Pre-session 110)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, April 30, 2009

Newsletter 153 (Molana Online Session 109)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, April 16, 2009

Newsletter 152 (Molana Online Session 108)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, April 2, 2009

Newsletter 151 (Molana Online Session 107)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Friday, March 20, 2009

Newsletter 150 (Molana Program 106)
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Thursday, March 12, 2009

Newsletter 149 (Molana Program 105)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, March 4, 2009

Newsletter 148 (Molana Online Session 104)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Wednesday, February 25, 2009

Newsletter 147 (Molana Online Session 103)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Tuesday, February 10, 2009

Newsletter 146 (Molana Online Session 102)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Tuesday, February 3, 2009

Newsletter 145 ( Molana Online Session 101 )--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Saturday, January 24, 2009

Newsletter 143 and 144 (Molana Program 100 + Online sessions + Notice)
سلام،

همانطور که دوستان متوجه شده‌اند، دانلود مستقیم فایلهای صوتی برنامه‌ی صدم با مشکل مواجه شده است. این اشکال بعلت دانلود حجم زیاد فایلها توسط دوستان است. سایت میزبان فایلهای صوتی، روزانه حجمی معین برای دانلود ارائه می‌دهد.

لذا دوستان می‌توانند برای دانلود فایلهای صوتی (هرگاه این مشکل پیش می‌آید،) یکی از دو روش زیر را انتخاب کنند:

1. از سایت آرشیو کلی استفاده کنید


فایلهای صوتی جلسهء صدم در ابتدای لیست فوق(آرشیو کلی) آمده‌اند. یعنی قبل از فایلهای جلسه‌ء 41


2. تا فردا یا روزی دیگر صبر کنید تا سایت میزبان فایلهای صوتی (دانلود مستقیم) باز شود و بطور معمول از صفحه‌ی برنامهء مورد نظرتان، فایلها را دانلود کنید و یا مستقیماً گوش دهید.

لینک صفحه‌ء برنامهء صدمشادکام باشید.

پانویس.

توجه: بعلت تعداد زیاد ایمیلهایی که دوستان می‌فرستند، ارسال سریع پاسخ به ایمیلهای دوستان برایم مقدور نیست. چنانچه به ایمیل شما دیر پاسخ داده می‌شود، امیدوارم بنده را معذور بدارید


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: www.Panevis.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Newsletter 144 (Notice about downloading files)

سلام،

   همانطور که دوستان متوجه شده‌اند، دانلود مستقیم فایلهای صوتی برنامه‌ی صدم با مشکل مواجه شده است. این اشکال بعلت دانلود حجم زیاد فایلها توسط دوستان است. سایت میزبان فایلهای صوتی، روزانه حجمی معین برای دانلود ارائه می‌دهد.

   لذا دوستان می‌توانند برای دانلود فایلهای صوتی (هرگاه این مشکل پیش می‌آید،) یکی از دو روش زیر را انتخاب کنند:
 
       1. از سایت آرشیو کلی استفاده کنید


              فایلهای صوتی جلسهء صدم در ابتدای لیست فوق(آرشیو کلی) آمده‌اند. یعنی قبل از فایلهای جلسه‌ء 41


      2. تا فردا یا روزی دیگر صبر کنید تا سایت میزبان فایلهای صوتی (دانلود مستقیم) باز شود و بطور معمول از صفحه‌ی برنامهء مورد نظرتان، فایلها را دانلود کنید و یا مستقیماً گوش دهید.

             لینک صفحه‌ء برنامهء صدم    شادکام باشید.

    پانویس.

    توجه: بعلت تعداد زیاد ایمیلهایی که دوستان می‌فرستند، ارسال سریع پاسخ به ایمیلهای دوستان برایم مقدور نیست. چنانچه به ایمیل شما دیر پاسخ داده می‌شود، امیدوارم بنده را معذور بدارید.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: http://Shabaahang.persianblog.ir
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Newsletter 143 (Molana Program 100 + Sessions go Online)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: http://Shabaahang.persianblog.ir
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Saturday, January 10, 2009

Newsletter 142 (Molana Program 99)--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
If you cannot see the above newsletter, you can read the online version at:
http://Newsletter-Latest.blogspot.com

To contact the manager, send email to: Panevis@yahoo.com

For more information, you can refer to: http://Shabaahang.persianblog.ir
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

جهت عضويت و دريافت ايميل اين خبرنامه‌ها،آدرس ايميل خود را وارد نماييد


ایمیل شما:سپس ایمیلی از طرف سایت گوگل برایتان فرستاده می‌شود که باید آن را تایید کنید تا عضویت شما ثبت شود.

مهم: برای اینکه مطمئن شوید این خبرنامه‌ها را در ایمیل خود دریافت می‌کنید، لازم است پس از عضویت، ایمیل مخصوص خبرنامه، یعنی

Panevis@Gmail.com

را به قسمت

Contacts

سرویس ایمیل خود

Add

کنید

در غیراینصورت خبرنامه‌ها را ممکن است دریافت نکنید

------

همچنین می‌توانید در گروه این جلسات در سایت فیس‌بـوک عضو شوید:آدرس تماس با گردانندهٔ جلسات

Panevis@Gmail.com هر نظري دربارهٔ اين جلسات را مي‌توانيد براي اين آدرس ايميل کنيدفظ سعدي مولانا ديوان شمس شرح و تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا مولوی فایل صوتی فایلهای صوتی شرح غپ زلیات حافظ سعدی مولانا دیوان شمس داستانهای مثنوی معنوی داستانهاي مثنوي معنوي

آرشیو خبرنامه‌ها